პარტიების პროპორციული სიები
სივილ ჯორჯია, თბილისი / 26 Apr.'08 / 16:44

21 მაისის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას 3 ბლოკი და 9 პარტია იღებს.

ქვემოთ მოცემულია არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო სუბიექტების პროპორციული სიების პირველი 50 დეპუტატობის კანდიდატთა სიები:

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – გამარჯვებული საქართველოსათვის” - #5

მმართველი პარტიის - ნაციონალური მოძრაობის -  პარტიული სიაში 193 დეპუტატობის კანდიდატი შედის. სიას ლიდერობს ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ბაქრაძე. სიაში 15 ქალი და ეროვნული უმცირესობის 6 წარმომადგენელია შეყვანილი.

1. áƒ‘აქრაძე დავითი
2. áƒ¡áƒ£áƒ‘ელიანი კობა
3. áƒ áƒáƒ˜áƒœáƒ˜áƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ გიორგი
4. áƒ’ამცემლიძე ზაალი
5. áƒ¬áƒ˜áƒ™áƒšáƒáƒ£áƒ áƒ˜ ნუგზარი
6. áƒáƒ©áƒ˜áƒáƒ£áƒ áƒ˜ ხათუნა
7. áƒ“არჩიაშვილი დავითი
8. áƒ›áƒáƒ­áƒáƒ•áƒáƒ áƒ˜áƒáƒœáƒ˜ მიხეილი
9. áƒ›áƒ”ლიქიშვილი ზურაბი
10. áƒ¬áƒ”რეთელი გიორგი
11. áƒ’აბაშვილი გიორგი
12. áƒ—არგამაძე გიორგი
13. áƒ™áƒ”ნჭოშვილი ირაკლი
14. áƒ®áƒ£áƒ®áƒ£áƒœáƒáƒ˜áƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ ვანო
15. áƒ®áƒ”რხეულიძე ეკატერინე
16. áƒšáƒ”ჟავა პაატა
17. áƒ¥áƒáƒ•áƒ—არაძე ირაკლი
18. áƒ™áƒ•áƒ”რნაძე ელდარი
19. áƒ›áƒáƒ›áƒ áƒáƒ«áƒ” პეტრე
20. áƒ’ოგორიშვილი ხათუნა
21. áƒáƒ áƒ¡áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ ზურაბი
22. áƒ•áƒ”რულაშვილი მარიკა
23. áƒ‘ალავაძე ვახტანგი
24. áƒ áƒ£áƒ áƒ£áƒ ნიკოლოზი
25. áƒ–ოდელავა მურთაზი
26. áƒ¡áƒáƒ›áƒ§áƒ£áƒ áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ რატი
27. áƒ“ამენია ლაშა
28. áƒ‘ობოხიძე აკაკი
29. áƒ‘აირამოვი რამინი
30. áƒ™áƒáƒœáƒ“ელაკი გიორგი
31. áƒ‘აიანდურიანი არმენიკი
32. áƒ—ორდია ლაშა
33. áƒ“იასამიძე თამაზი
34. áƒ®áƒáƒ‘აზი კობა
35. áƒ›áƒ˜áƒœáƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ აკაკი
36. áƒ—ევდორაძე გოჩა
37. áƒ™áƒ£áƒžáƒ áƒáƒ•áƒ გოჩა
38. áƒ˜áƒ›áƒœáƒáƒ«áƒ” გიორგი
39. áƒ—ოიძე ოთარი
40. áƒ›áƒ˜áƒœáƒ“ელი ლაშა
41. áƒ“ავითაია მირზა
42. áƒ™áƒ”მულარია როლანდი
43. áƒ¡áƒ£áƒ®áƒ˜áƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ კახაბერი
44 .მალაშხია შოთა
45. áƒ’ოდაბრელიძე გიორგი
46. áƒáƒœáƒ¯áƒáƒ¤áƒáƒ áƒ˜áƒ«áƒ” კახაბერი
47. áƒ—აქთაქიშვილი ჩიორა
48. áƒ›áƒ”ნაბდე ლევანი
49. áƒ—ოდრაძე დავითი
50. áƒ¨áƒáƒ›áƒ˜áƒšáƒáƒ•áƒ˜ ისვახან.


საარჩევნო ბლოკი "გაერთიანებული ოპოზიცია (ეროვნული საბჭო, მემარჯვენეები)” - #7

გაერთიანებული ოპოზიცია (ეროვნული საბჭო, მემარჯვენეები), რომელიც áƒªáƒ®áƒ áƒ პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო ბლოკია, 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნებში 164-კანდიდატიანი პროპორციული სიით არის წარმოდგენილი, რომელსაც სათავეში პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ლევან გაჩეჩილაძე უდგას. სიაში 26 კანდიდატი ქალი, ხოლო 6 ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელია.

1. áƒ’აჩეჩილაძე ლევანი
2. áƒ’ამყრელიძე დავით
3. áƒ’ამსახურდია კონსტანტინე
4. áƒ«áƒ˜áƒ«áƒ˜áƒ’ური ზვიად
5. áƒ“ავითაშვილი კობა
6. áƒ‘ესელია ეკა
7. áƒ¡áƒáƒœáƒ˜áƒ™áƒ˜áƒ«áƒ” გუბაზ
8. áƒšáƒáƒ áƒ—ქიფანიძე დიმიტრი
9. áƒ®áƒáƒ˜áƒœáƒ“რავა გიორგი
10. áƒ‘აღათურია ჯონდო
11. áƒ“ავითაია პაატა
12. áƒ—ორთლაძე გია
13. áƒªáƒáƒ’არეიშვილი გიორგი
14. áƒ©áƒ˜áƒ®áƒ áƒáƒ«áƒ” ფიქრია
15. áƒ¡áƒáƒ’ანელიძე დავით
16. áƒ™áƒ£áƒ™áƒáƒ•áƒ კახა
17. áƒ’უნცაძე კონსტანტინე
18. áƒ‘არდაველიძე დავით
19.  ტლაშაძე თეო
20. áƒ™áƒáƒªáƒ˜áƒ¢áƒáƒ«áƒ” მამუკა
21. áƒ˜áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ ირაკლი
22. áƒœáƒáƒ­áƒ§áƒ”ბია მანანა
23. áƒ›áƒ”ლაშვილი ირაკლი
24. áƒáƒ¡áƒáƒ—იანი ლევან
25. áƒ’უჯაბიძე ბიძინა
26. áƒ›áƒ£áƒ áƒáƒ“აშვილი ასმათ
27. áƒ›áƒ˜áƒ¥áƒáƒ˜áƒ კახა
28. áƒšáƒ”ჟავა ნანა 
29. áƒ‘უკია გიგა
30. áƒ£áƒ¯áƒ›áƒáƒ¯áƒ£áƒ áƒ˜áƒ«áƒ” დავით
31. áƒ’ოკიელი მარიამ
32. áƒ¡áƒáƒšáƒáƒ«áƒ” დავით
33. áƒ’უნავა ბეჟან
34. áƒ áƒáƒ›áƒáƒ– იოსელიანი
35. áƒáƒ‘აშიძე ზაალ
36. áƒ¤áƒáƒœáƒ©áƒ£áƒšáƒ˜áƒ«áƒ” აკაკი
37. áƒáƒ áƒ•áƒ”ლაშვილი ნიკოლოზ
38. áƒ›áƒáƒ¡áƒ˜áƒ«áƒ” გიორგი
39. áƒœáƒáƒ áƒ©áƒ”მაშვილი ლაშა
40. áƒ—ავართქილაძე ჯუმბერ
41. áƒ­áƒ”ლიძე ვალერი
42. áƒ¥áƒáƒ áƒ©áƒáƒ•áƒ ედიშერ
43. áƒáƒ¡áƒáƒ—იანი გიორგი
44. áƒ¡áƒáƒ®áƒáƒ«áƒ” რევაზი
45. áƒ™áƒáƒ­áƒáƒ®áƒ˜áƒ«áƒ” მერაბ
46. áƒ‘აციკაძე დავით
47. áƒ áƒ£áƒ®áƒáƒ«áƒ” თამარ
48. áƒ™áƒáƒ¨áƒ˜áƒ მარიკა
49. áƒ¡áƒ˜áƒ áƒáƒ«áƒ” მაია
50. áƒ¦áƒšáƒáƒœáƒ¢áƒ˜ კახაბერ.


საქართველოს რესპუბლიკური პარტია - #2

რესპუბლიკური პარტიის პროპორციულ საარჩევნო სიაში, რომელსაც პარტიის ლიდერი დავით უსუფაშვილი უდგას სათავეში, 150 კანდიდატია წარმოდგენილი. აქედან 32 ქალია, ხოლო 5 ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი.

1. áƒ£áƒ¡áƒ£áƒ¤áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ დავითი
2. áƒ‘ერძენიშვილი ლევანი
3. áƒ’ელაშვილი ვალერი
4. áƒ®áƒáƒ˜áƒœáƒ“რავა ივლიანე
5. áƒ‘ერძენიშვილი დავითი
6. áƒ®áƒ˜áƒ“აშელი თინათინი
7. áƒ–ურაბიშვილი დავითი
8. áƒ‘ათიაშვილი ირაკლი
9. áƒ®áƒáƒ‘ელოვი ლერი
10. áƒ“უმბაძე მურმანი
11. áƒ®áƒ›áƒáƒšáƒáƒ«áƒ” ვახტანგი
12. áƒœáƒáƒªáƒ•áƒšáƒ˜áƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ ლაშა
13. áƒ¡áƒáƒ§áƒ•áƒáƒ áƒ”ლიძე ფრიდონი
14. áƒ–აქარეიშვილი პაატა
15. áƒ‘აბაევი ალი
16. áƒ¨áƒ”რგელაშვილი თენგიზი
17. áƒœáƒ”რგაძე თეიმურაზი
18. áƒáƒ’ულაშვილი გიგლა
19. áƒ™áƒ•áƒáƒ­áƒáƒœáƒ¢áƒ˜áƒ áƒáƒ«áƒ” გენადი
20. áƒœáƒáƒ™áƒáƒ¨áƒ˜áƒ«áƒ” ვლადიმერი
21. áƒ›áƒ˜áƒ¥áƒáƒ¢áƒáƒ«áƒ” ტიფო
22. áƒ’ვენეტაძე ნინო
23. áƒ§áƒ•áƒ˜áƒ áƒáƒšáƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ ზვიადი
24. áƒ¬áƒ”რეთელი მალხაზი
25. áƒšáƒáƒ–აშვილი ლია
26. áƒ–უმბაძე გულო
27. áƒšáƒáƒ›áƒ˜áƒ«áƒ” ვანო
28. áƒ¡áƒáƒ›áƒœáƒ˜áƒ«áƒ” ხათუნა
29. áƒ‘უაჩიძე მერაბი
30. áƒ™áƒáƒšáƒáƒœáƒ“არიშვილი ნინო
31. áƒ‘აქიროვი რამიზ
32. áƒ’აბრიელაშვილი სიმონი
33. áƒ‘აჟუნაიშვილი მიხეილი
34. áƒ—ოლორაია ნონა
35. áƒ’ამყრელიძე ზეინაბი
36. áƒ¢áƒáƒšáƒáƒ®áƒáƒ«áƒ” მერაბი
37. áƒ”ბანოიძე ნოდარი
38. áƒ©áƒáƒ•áƒšáƒ”იშვილი ირაკლი
39. áƒ áƒáƒ–მაძე დავითი
40. áƒ›áƒáƒ©áƒáƒ˜áƒ«áƒ” მანუჩარი
41. áƒ áƒáƒ›áƒ”ლაშვილი თამარი
42. áƒ©áƒ®áƒ˜áƒ™áƒ•áƒáƒ«áƒ” მალხაზი
43. áƒ‘აგალიშვილი ლია
44. áƒ¯áƒáƒœáƒ˜áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ გურამი
45. áƒ’ელეყვა თინათინი
46. áƒ‘ებოშვილი შალვა
47. áƒ¥áƒáƒ—ამაძე მერაბი
48. áƒ”ბრალიძე ეკა
49. áƒ‘ერიძე ავთანდილი
50. áƒ­áƒáƒ•áƒ­áƒáƒ•áƒáƒ«áƒ” ეკატერინე.

"შალვა ნათელაშვილი – საქართველოს ლეიბორისტული პარტია” - #4

ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო სიაში, რომელსაც პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი უდგას სათავეში, 177 დეპუტატობის კანდიდატია შეყვანილი. აქედან 44 ქალია და áƒ”რთი ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი კანდიდატი.

1. áƒœáƒáƒ—ელაშვილი შალვა
2. áƒ¨áƒáƒ¢áƒ‘ერაშვილი იოსები
3. áƒ’უგავა გიორგი
4. áƒ—ედორაძე რამაზი
5. áƒ”რგემლიძე ნუგზარი
6. áƒ«áƒáƒ’ანია კახაბერი
7. áƒ™áƒ˜áƒ áƒ—აძე ნესტანი
8. áƒ¯áƒ˜áƒ‘ლაძე პაატა
9. áƒ’უგუშვილი კონსტანტინე
11. áƒ“ოლიშვილი თემური
12. áƒ›áƒáƒ áƒ¨áƒáƒœáƒ˜áƒ ადა
13. áƒ¯áƒáƒ•áƒ”ლიძე ელიზბარი
14. áƒáƒ‘აშიძე ავთანდილი
15. áƒ’ოგლიჩიძე გიორგი
16. áƒ›áƒ˜áƒ¨áƒ•áƒ”ლაძე რევაზი
17. áƒ¨áƒ˜áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ თამაზი
18. áƒ•áƒ”რძეული დავითი
19. áƒ¡áƒáƒ áƒ“ია გოჩა
20. áƒ’რიგალაშვილი ირინე
21. áƒ áƒáƒ‘აქიძე დავითი
22. áƒ’აფრინდაშვილი ლეილა
23. áƒ¡áƒáƒ‘აშვილი ბესიკი
24. áƒ¡áƒáƒ›áƒ®áƒáƒ áƒáƒ«áƒ” იოსები
25. áƒ’ოგუა დავითი
26. áƒ©áƒáƒ®áƒ”ლი პაატა
27. áƒ¡áƒ”თურიძე ვაჟა
28. áƒ‘ენიძე არჩილი
29. áƒœáƒáƒ¢áƒ‘ელაძე ზაზა
30. áƒ›áƒ­áƒ”დლიშვილი თეიმურაზი
31. áƒšáƒáƒ›áƒ˜áƒ ზურაბ
32. áƒšáƒ”ვერაშვილი იოსები
33. áƒ•áƒ”ფხვიაშვილი ლალი
34. áƒœáƒáƒ–აძე თემური
35. áƒ›áƒáƒšáƒ®áƒáƒ– გელბახიანი
36. áƒ›áƒ’ელიაშვილი დავითი
37. áƒáƒšáƒ˜áƒ‘ეგაშვილი ზაზა
38. áƒ¯áƒ˜áƒ‘ლაძე ლაშა
39. áƒ•áƒ”ფხვაძე მალხაზი
40. áƒ™áƒ˜áƒ áƒ™áƒ˜áƒ¢áƒáƒ«áƒ” ზურა
41. áƒšáƒ”ლუაშვილი დათო
42. áƒ¬áƒ˜áƒ™áƒšáƒáƒ£áƒ áƒ˜ ზაქარია
43. áƒ‘ედუკაძე ვაჟა
45. áƒ§áƒáƒ©áƒ˜áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ გიორგი
46. áƒ¯áƒáƒ áƒ¯áƒ˜áƒ™áƒ˜áƒ ზურაბი
47. áƒ¬áƒáƒ¬áƒ™áƒáƒšáƒáƒ£áƒ áƒ˜ ნიკოლოზი
48. áƒ›áƒ˜áƒšáƒáƒ áƒáƒ•áƒ ჯუმბერი
49. áƒ¡áƒáƒ›áƒœáƒ˜áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ რამაზი
50. áƒªáƒ˜áƒªáƒ•áƒ˜áƒ«áƒ” სულიკო.


"გიორგი თარგამაძე – ქრისტიან-დემოკრატები” - #10

ახლადშექმნილ ქრისტიან-დემოკრატიულ პარტიას 161 დეპუტატობის კანდიდატი ჰყავს წარდგენილი საარჩევნო სიაში, რომელსაც პარტიის თავმჯდომარე გიორგი თარგამაძე ლიდერობს. კანდიდატებს შორის 55 ქალია და არცერთი ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი.

1. áƒ—არგამაძე გიორგი
2. áƒ•áƒ”ფხვაძე ლევანი
3. áƒáƒœáƒ˜áƒ™áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ მაგდალინა
4. áƒáƒ®áƒ•áƒšáƒ”დიანი გიორგი
5. áƒ›áƒáƒ˜áƒ¡áƒ£áƒ áƒáƒ«áƒ” რატი
6. áƒšáƒáƒšáƒ˜áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ ნიკოლოზი
7. áƒ’ულიაშვილი გიორგი
8. áƒ¡áƒáƒ áƒ¯áƒ•áƒ”ლაძე ნუგზარ
9. áƒ›áƒáƒ¡áƒ”შვილი ირაკლი
10. áƒ™áƒ£áƒ‘ლაშვილი იოსებ
11. áƒ’იორგაძე პაატა
12. áƒ™áƒ˜áƒ™áƒœáƒáƒ•áƒ”ლიძე დავით
13. áƒ¦áƒ•áƒ˜áƒœáƒ¯áƒ˜áƒšáƒ˜áƒ ლევან
14. áƒ’ოცირიძე თემურ
15. áƒ•áƒ”კუა ზაზა
16. áƒ™áƒáƒ áƒ«áƒáƒ˜áƒ კახაბერი
17. áƒ áƒ£áƒ®áƒáƒ«áƒ” გიორგი
18. áƒ—ოლორაია თემური
19. áƒ’აბუნია ვახტანგი
20. áƒ¡áƒ•áƒáƒœáƒ˜áƒ«áƒ” ბექა
21. áƒ“ობორჯგინიძე ირაკლი
22. áƒ˜áƒáƒ™áƒáƒ‘იშვილი ფიქრია
23. áƒáƒ‘აშიძე ალექსანდრე
24. áƒ—ხილაიშვილი ანზორი
25. áƒ’ოგალაძე გიორგი
26. áƒœáƒáƒ•áƒ”რიანი მთვარისა
27. áƒ¯áƒáƒœáƒ”ლიძე გოჩა
28. áƒ¯áƒ˜áƒœáƒ­áƒáƒ áƒáƒ«áƒ” მარინე
29. áƒ®áƒáƒ–იური გიორგი
30. áƒªáƒ˜áƒ®áƒ”ლაშვილი ზაური
31. áƒ™áƒáƒšáƒáƒœáƒ“ია ნუგზარი
32. áƒ¯áƒáƒ®áƒáƒ«áƒ” ლელა
33. áƒ‘ერაია ლაშა
34. áƒšáƒáƒ áƒ—ქიფანიძე დათო
35. áƒ¤áƒ£áƒ¢áƒ™áƒáƒ áƒáƒ«áƒ” ნუგზარ
36. áƒ¨áƒ”შელიძე გია
37. áƒ áƒáƒ¡áƒ”ბაშვილი ზურაბი
38. áƒ¦áƒšáƒáƒœáƒ¢áƒ˜ კახაბერი
39. áƒ’ორგილაძე ემზარი
40. áƒ™áƒáƒ¢áƒ áƒ˜áƒ™áƒáƒ«áƒ” მაგდანა
41. áƒ¡áƒ˜áƒ áƒáƒ«áƒ” მაია
42. áƒšáƒ”ჟავა მიხეილ
43. áƒ¯áƒ”რენაშვილი გიორგი
44. áƒ‘ერაია ბორისი
45. áƒ™áƒáƒ­áƒáƒ áƒáƒ•áƒ გელა
46. áƒ’ეწაძე ზურაბი
47. áƒ’ოცირიძე ზურაბი
48. áƒ®áƒ”ცაძე ირმა
49. áƒ¥áƒáƒ“აგიშვილი ზაალი
50. áƒ¡áƒ•áƒáƒœáƒ˜ მერაბი.


საარჩევნო ბლოკი "მემარჯვენე ალიანსი, თოფაძე–მრეწველები (მ.გ.ს., ერთობა, ე.დ.პ.)” - #3

საარჩევნო ბლოკის მემარჯვენე ალიანსი, თოფაძე–მრეწველები, რომელიც áƒžáƒáƒ áƒ¢áƒ˜áƒ”ბს  - მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს, ერთობას და ეროვნულ-დემოკრატიულ áƒžáƒáƒ áƒ¢áƒ˜áƒáƒ¡ აერთიანებს, საარჩევნო სია დეპუტატობის 112 კანდიდატით არის წარმოდგენილი. სიის პირველი ნომერია მრეწველთა ლიდერი, ბიზნესმენი გოგი თოფაძე. კანდიდატთა შორის 27 ქალი და ეროვნული უმცირესობის 2 წარმომადგენელია.

1. áƒ—ოფაძე გიორგი
2. áƒ¢áƒ§áƒ”მალაძე ზურაბ
3. áƒžáƒáƒ¢áƒ˜áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ ჯუმბერ
4. áƒ§áƒáƒ­áƒ”იშვილი თამაზ
5. áƒ¥áƒáƒ áƒ“ავა ბაჩუკი
6. áƒ’იუაშვილი კახა
7. áƒ™áƒáƒ¡áƒ¢áƒáƒ•áƒ ზურაბ
8. áƒ©áƒáƒ®áƒ•áƒáƒ«áƒ” გურამ
9. áƒ›áƒáƒ›áƒáƒšáƒáƒ«áƒ” ლევან
10. áƒ™áƒ˜áƒ áƒ•áƒáƒšáƒ˜áƒ«áƒ” ჯუმბერ
11. áƒáƒ˜áƒ¬áƒ£áƒ áƒáƒ«áƒ” რევაზ
12. áƒ¬áƒ£áƒšáƒ£áƒ™áƒ˜áƒ«áƒ” მარინა
13. áƒ’ეგეჭკორი ზურაბ
14. áƒ’ოგნიაშვილი გიორგი
15. áƒ¤áƒáƒ áƒªáƒ•áƒáƒœáƒ˜áƒ ვახუშტი
16. áƒ‘აქრაძე რომან
17. áƒ›áƒ˜áƒœáƒ“ელი ზურაბ
18. áƒ¡áƒ”ბისკვერაძე ქეთევან
19. áƒ—აბუკაშვილი რუსუდან
20. áƒ‘ოლქვაძე ნანა
21. áƒ¯áƒáƒ¨áƒ˜ ირაკლი
22. áƒ’აბუნია ნუნუ
23. áƒ¨áƒ£áƒ‘ითიძე ვაჟა
24. áƒ™áƒ”ლენჯერიძე იუზა
25. áƒ áƒ˜áƒ’იშვილი თემურ
26. áƒ¨áƒáƒœáƒ˜áƒ«áƒ” ნატო
27. áƒ˜áƒœáƒáƒœáƒ”იშვილი შოთა
28. áƒ™áƒ•áƒ˜áƒªáƒ˜áƒáƒœáƒ˜ ქიშვარდ
29. áƒ™áƒáƒ›áƒ™áƒáƒ›áƒ˜áƒ«áƒ” გრიგორი
30. áƒ›áƒ”იფარიანი ლევან
31. áƒ™áƒáƒ‘ახიძე მარინე
32. áƒ‘აკურაძე პაატა
33. áƒœáƒáƒœáƒ˜áƒ¢áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ მარინა
34. áƒ¤áƒ˜áƒ áƒªáƒ®áƒáƒšáƒáƒ˜áƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ გურამ
35. áƒ˜áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ ნოდარ
36. áƒ¤áƒ£áƒ áƒªáƒ”ლაძე აბესალომ
37. áƒ¡áƒ™áƒáƒ›áƒáƒ áƒáƒ®áƒáƒ•áƒ ვალენტინა
38. áƒ“ვალიშვილი ამირან
39. áƒ›áƒáƒ­áƒáƒ áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ გიორგი
40. áƒáƒ‘აშიძე მანანა
41. áƒ›áƒáƒ¥áƒáƒªáƒáƒ áƒ˜áƒ მამუკა
42. áƒ›áƒ˜áƒ’ინეიშვილი ჯემალ
43. áƒáƒ‘აშიძე სოსო
44. áƒáƒ“იშვილი ნუგზარ
45. áƒ¢áƒáƒ’ონიძე ბუჭა
46. áƒªáƒ”კვაშვილი გოჩა
47. áƒ›áƒáƒ©áƒ˜áƒ¢áƒáƒ«áƒ” ფრიდონ
48. áƒ¯áƒ˜áƒœáƒ¯áƒáƒšáƒáƒ•áƒ ჯემალ
49. áƒ™áƒ”ჭაყმაძე მინდია
50. áƒ¦áƒáƒ“უა ვაჟა.

საარჩევნო ბლოკი "ტრადიციონალისტები – ჩვენი საქართველო და ქალთა პარტია” - #11

1. áƒáƒ¡áƒáƒ—იანი აკაკი
2. áƒ›áƒáƒ¦áƒ áƒáƒ«áƒ” გუგული
3. áƒ¯áƒáƒ¯áƒ£áƒ გრიგოლი
4. áƒ­áƒ˜áƒ­áƒ˜áƒœáƒáƒ«áƒ” დავითი
5. áƒªáƒáƒœáƒáƒ•áƒ გიორგი
6. áƒªáƒ˜áƒœáƒªáƒ¥áƒ˜áƒšáƒáƒ«áƒ” ზურაბი
7. áƒ¬áƒ£áƒšáƒáƒ˜áƒ გიორგი
8. áƒ›áƒ£áƒ®áƒáƒ¨áƒáƒ•áƒ áƒ˜áƒ ლია
9. áƒšáƒáƒ›áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ მამუკა
10. áƒ®áƒáƒ™áƒ”რაშვილი გიორგი
11. áƒ–ურაბიანი ალბეგ
12. áƒ£áƒ–ნაძე ნინო
13. áƒ¥áƒáƒ˜áƒ®áƒáƒ¡áƒ áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ გივი
14. áƒ“ანელია მერაბი
15. áƒªáƒ˜áƒ•áƒáƒ«áƒ” აკაკი
16. áƒ“ოლბაია გოჩა
17. áƒ’ვენცაძე ნანა
18. áƒ™áƒáƒ‘იაშვილი ზურაბი
19. áƒ“ასნი თეიმურაზი
20. áƒ›áƒáƒ áƒ¢áƒ˜áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ ვაჟა
21. áƒ›áƒ”ლტონიანი აიკ
22. áƒ˜áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ ნინო
23. áƒ°áƒáƒ¡áƒáƒœáƒáƒ•áƒ˜ არზუ
24. áƒ›áƒáƒªáƒ áƒáƒ«áƒ” თენგიზი
25. áƒ“იასამიძე ნარგიზ
26. áƒ¡áƒáƒ’ინაძე ზია
27. áƒ’ოთუა გია
28. áƒ‘ურჭულაძე დავითი
29. áƒ¥áƒ•áƒáƒ áƒ˜áƒáƒœáƒ˜ დიმიტრი
30. áƒ¡áƒáƒœáƒ”ბლიძე ნიკოლოზ
31. áƒ¡áƒáƒœáƒáƒ“ირაძე გურამი
32. áƒ¢áƒ§áƒ”ბუჩავა გიორგი
33. áƒ’არუჩავა ციური
34. áƒ¯áƒáƒœáƒ’ირაშვილი ირმა
35. áƒ”ვგენიძე მზია
36. áƒ’ოგშელიძე ანტონი
37. áƒžáƒáƒ áƒ™áƒáƒ£áƒšáƒ˜ გოჩა
38. áƒšáƒáƒ‘ჟანიძე ალექსი
39. áƒ’ოგინავა ნატო
40. áƒ‘ეგიაშვილი ზურაბი
41. áƒ­áƒ˜áƒ¦áƒšáƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ ლევანი
42. áƒáƒ‘ესაძე ბეჟანი
43. áƒ›áƒ˜áƒ“ელაური ვაჟა
44. áƒ©áƒ®áƒáƒ áƒ¢áƒ˜áƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ ზაზა
45. áƒ›áƒáƒ˜áƒ¡áƒ£áƒ áƒáƒ«áƒ” ვასილი
46. áƒ’ოგუა მანონი
47. áƒ’ოცაძე მერაბი
48. áƒáƒ›áƒáƒ˜áƒ«áƒ” გოჩა
49. áƒšáƒáƒ›áƒ˜áƒœáƒáƒ«áƒ” ეკატერინე
50. áƒ’ალდავა გურამი.


პოლიტიკური გაერთიანება "ქრისტიანულ-დემოკრატიული ალიანსი (ქდა)” - #9

1. áƒ›áƒáƒ˜áƒ¡áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ გიორგი
2. áƒ™áƒáƒ‘ახიძე გიორგი
3. áƒ—არხან-მოურავი დავით
4 áƒ­áƒ”იშვილი დავით
5 áƒ®áƒ£áƒ áƒªáƒ˜áƒ«áƒ” მერაბ
6 áƒ‘ოკუჩავა ზვიად
7 áƒ¨áƒ”რვაშიძე გიორგი
8 áƒ˜áƒœáƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ ირმა
9 áƒ’აჩეჩილაძე გიორგი
10 áƒáƒšáƒ˜áƒ”ვი ფაზილ
11 áƒ­áƒ£áƒ‘აბრია გია
12 áƒ™áƒ”კელიძე ირმა
13 áƒ™áƒáƒ™áƒáƒ”ვი კონსტანტინე
14 áƒ›áƒ£áƒ áƒ•áƒáƒœáƒ˜áƒ«áƒ” ზურაბი
15 áƒ˜áƒáƒ›áƒáƒœáƒ˜áƒ«áƒ” ინეზა
16 áƒáƒ áƒ£áƒ—ინიანი სარქის
17 áƒ‘არათაშვილი ზურაბ
18 áƒ“ადიანი მაია
19 áƒ™áƒáƒ®áƒ˜áƒáƒœáƒ˜ გიორგი
20 áƒ’ობეჩია მამუკა
21 áƒ¡áƒáƒœáƒ”ბლიძე რამაზ
22 áƒáƒ‘ოლაძე მიხეილ
23 áƒœáƒáƒ™áƒáƒ¨áƒ˜áƒ«áƒ” ლამარა
24 áƒáƒ‘შილავა ჯუმბერ
25 áƒ¨áƒáƒ¨áƒ˜áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ თეიმურაზ
26 áƒ áƒáƒ‘აქიძე სილიბისტრო
27 áƒáƒ›áƒáƒ¦áƒšáƒáƒ‘ელი მიხეილ
28 áƒ§áƒáƒ áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ ვაჟა
29 áƒšáƒ”კიშვილი ნიკოლოზ
30 áƒ­áƒ”ლიძე დავით
31 áƒ™áƒáƒ™áƒáƒ©áƒ˜áƒ გერმანე
32 áƒ”ლიზბარაშვილი ელიზბარი
33 áƒ™áƒáƒ®áƒœáƒ˜áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ ავთანდილ
34 áƒ™áƒ”იდია გელა
35 áƒ›áƒáƒ¦áƒ áƒáƒ«áƒ” დავით
36 áƒ‘ოკუჩავა ჯანსუხი
37 áƒ—ხელიძე მერაბ
38 áƒ®áƒáƒ¯áƒ˜áƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ იაზგულ
39 áƒ®áƒáƒ›áƒ”რიკი თეიმურაზ
40 áƒ›áƒ’ელაძე ნესტორი
41 áƒáƒ¡áƒáƒ—იანი ავთანდილ
42 áƒ­áƒáƒœáƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ ნიკოლოზ
43 áƒžáƒ”რანიძე ქეთევან
44 áƒ‘იწაძე მანანა
45 áƒ‘აბაქიშიევი არზუ
46 áƒ¯áƒáƒœáƒáƒ¨áƒ˜áƒ ელისო
47 áƒ©áƒ®áƒ”იძე დავით
48 áƒ áƒáƒ¢áƒ˜áƒáƒœáƒ˜ ინდირა
49 áƒ©áƒ®áƒ”იძე აკაკი
50 áƒ›áƒáƒ™áƒ áƒáƒ®áƒ˜áƒ«áƒ” ნოდარ.


"სრულიად საქართველოს რადიკალ-დემოკრატთა ნაციონალური პარტია” - #8

1 áƒ™áƒ£áƒžáƒ áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ შალვა
2 áƒ’ვილავა გიორგი
3 áƒ›áƒáƒœáƒáƒ’აძე თამაზი
4 áƒžáƒáƒžáƒáƒ•áƒ დავით
5 áƒ¯áƒáƒœáƒ˜áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ მამუკა
6 áƒ’ასანოვი ალი
7 áƒ áƒ”ვაზიშვილი ნატო
8 áƒ¨áƒáƒ›áƒáƒ—ოვა იგორი
9 áƒ¥áƒ£áƒ áƒáƒ¡áƒ‘ედიანი ლაშა
10 áƒ¨áƒáƒœáƒ˜áƒ ზვიადი
11 áƒ™áƒ£áƒžáƒ áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ ტერეზა
12 áƒáƒœáƒ—ია პაატა
13 áƒœáƒáƒ áƒ›áƒáƒœáƒ˜áƒ ანზორი
14 áƒ”ნუქიძე კარლო
15 áƒ‘აქრაძე გივი
16 áƒªáƒ¥áƒ•áƒ˜áƒ¢áƒ˜áƒœáƒ˜áƒ«áƒ” ზურაბი
17 áƒ™áƒ”კელია ზურაბი
18 áƒ’უნია ხვიჩა
19 áƒ™áƒáƒœáƒ“ელაკი დავით
20 áƒ›áƒáƒ˜áƒ¡áƒ£áƒ áƒáƒ«áƒ” ციცინო
21 áƒ¬áƒ”რეთელი ნოდარი
22 áƒáƒ¥áƒ áƒ˜áƒ¯áƒáƒœáƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ როდამი
23 áƒ–არიძე არჩილ
24 áƒáƒ‘დიევი ალიხან
25 áƒ¡áƒáƒ£áƒ áƒ˜ ნუგზარი
26 áƒ›áƒáƒšáƒáƒ¡áƒ˜áƒ«áƒ” ნინო
27 áƒ¥áƒ•áƒáƒ áƒ˜áƒáƒœáƒ˜ ემზარი
28 áƒ”ლიავა თეიმურაზი
29 áƒœáƒáƒœáƒáƒ•áƒ იაგო
30 áƒ¢áƒáƒ‘იძე ვალერი
31 áƒ‘ოკუჩავა ბესიკი
32 áƒšáƒáƒ‘არტყავა ეკატერინა
33 áƒ›áƒ”ტივიშვილი თამარი
34 áƒ™áƒ áƒáƒ¬áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ ზაზა
35 áƒ›áƒáƒ¦áƒ áƒáƒ«áƒ” გელა
36 áƒ”ფაძე მერაბი
37 áƒ™áƒáƒœáƒ¯áƒáƒ áƒ˜áƒ იზოლდა
38 áƒ©áƒáƒ™áƒ•áƒ”ტაძე მაია
39 áƒ›áƒáƒ›áƒ£áƒšáƒ˜áƒ ანჟელა
40 áƒ¯áƒ¦áƒáƒ›áƒáƒ˜áƒ მურმანი
41 áƒ—ოდუა დავით
42 áƒ—ოფურია ნანა
43 áƒ¥áƒáƒ áƒ˜áƒ«áƒ” ზურაბი
44 áƒ¯áƒ’ერენაია ნონა
45 áƒ©áƒ®áƒáƒ¢áƒ£áƒ არსენა
46 áƒ“არჯანია ლენა
47 áƒ™áƒáƒšáƒáƒœáƒ“ია კობა
48 áƒœáƒ˜áƒ™áƒ£áƒ áƒáƒ«áƒ” რამაზი
49 áƒ“ვალი ოთარი
50 áƒ«áƒáƒ’ანია ლიანა.


მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება "ქართული პოლიტიკა” - #1

1 áƒ¤áƒ˜áƒ¤áƒ˜áƒ გოჩა
2 áƒ¡áƒ˜áƒšáƒáƒ’აძე აპოლონ
3 áƒ¤áƒáƒªáƒáƒªáƒ˜áƒ გერმანე
4 áƒ›áƒáƒ­áƒáƒ áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ გიორგი
5 áƒ¡áƒ”ხნიაშვილი ივანე
6 áƒœáƒ˜áƒŸáƒáƒ áƒáƒ«áƒ” როლანდი
7 áƒáƒ“იშარია მირიანი
8 áƒ¡áƒáƒ¦áƒšáƒ˜áƒáƒœáƒ˜ ერეკლე
9 áƒ—ორია სოსო
10 áƒ«áƒ˜áƒáƒžáƒ¨áƒ˜áƒžáƒ დიანა
11 áƒ‘ოკუჩავა გოჩა
12 áƒ¥áƒ˜áƒ«áƒ˜áƒœáƒ˜áƒ«áƒ” ლევან
13 áƒ®áƒáƒ©áƒáƒžáƒ£áƒ áƒ˜áƒ«áƒ” შალვა
14 áƒ—ოლორაია ზურაბი
15 áƒ™áƒáƒ™áƒáƒ˜áƒ ზურაბ
16 áƒ–ოიძე შოთა
17 áƒ¬áƒáƒ¬áƒáƒœáƒáƒ•áƒ ანზორი
18 áƒáƒœáƒ˜áƒáƒœáƒ˜ მალხაზი
19 áƒ›áƒáƒ˜áƒ¡áƒ£áƒ áƒáƒ«áƒ” ვაჟა
20 áƒ’ოგნიაშ-ვილი ლაშა
21 áƒ¬áƒ£áƒ áƒ¬áƒ£áƒ›áƒ˜áƒ თემურ
22 áƒáƒ¥áƒ£áƒ‘არდია ლევან
23 áƒ¤áƒ˜áƒšáƒ¤áƒáƒœáƒ˜ რამაზ
24 áƒáƒœáƒ—ელავა ესტატე
25 áƒ–აქარაია სიმონ
26 áƒáƒ¤áƒ áƒ˜áƒ“ონიძე მალხაზ
27 áƒ¢áƒšáƒáƒ¨áƒáƒ«áƒ” შალვა
28 áƒ‘რაგვაძე-ქუთათელაძე ოლგა
29 áƒ‘ოლქვაძე ბიჭიკო
30 áƒ—ურმანიძე გურამი
31 áƒ¯áƒáƒ•áƒáƒ®áƒ˜áƒ«áƒ” ეკატერინე
32 áƒ¤áƒ˜áƒ¤áƒ˜áƒ ელდარი
33 áƒ­áƒáƒœáƒ¢áƒ£áƒ áƒ˜áƒ კლარა
34 áƒ‘უთურიშვილი ამირან
35 áƒ™áƒáƒšáƒáƒ“არიშ-ვილი ბადრი
36 áƒªáƒáƒ›áƒáƒ˜áƒ გელოდი
37 áƒ›áƒ£áƒ™áƒ•áƒáƒœáƒ˜ გალინა
38 áƒ™áƒ£áƒžáƒáƒ¢áƒáƒ«áƒ” დავით
39 áƒœáƒáƒ áƒ¡áƒ˜áƒ დავით
40 áƒ‘ენიძე ბადრი
41 áƒáƒ¤áƒáƒ¥áƒ˜áƒ«áƒ” რამინ
42 áƒ¢áƒáƒšáƒáƒ®áƒáƒ«áƒ” რომანოზ
43 áƒ‘არათელი ენვერ
44 áƒ¡áƒ˜áƒ›áƒáƒœáƒ˜áƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ თამარ
45 áƒ¡áƒšáƒ˜áƒ•áƒ˜áƒœáƒ˜ სერგეი
46 áƒ£áƒ‘ილავა პაატა
47 áƒ¡áƒ˜áƒ®áƒáƒ áƒ£áƒšáƒ˜áƒ«áƒ” ზაზა
48 áƒ—ოფურია ლელა
49 áƒ’ამყრელიძე გიორგი
50 áƒ’არუჩავა ნატალია.

საქართველოს პოლიტიკური პარტია "ჩვენი ქვეყანა” - #12

1 áƒ¦áƒ£áƒ¦áƒ£áƒœáƒ˜áƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ თამაზი
2 áƒ©áƒáƒ©áƒáƒœáƒ˜áƒ«áƒ” გურამი
3 áƒœáƒáƒœáƒáƒ‘აშვილი ქეთევანი
4 áƒ˜áƒ›áƒ”რლიშვილი ოლია
5 áƒ™áƒ”ნჭოშვილი თამაზი
6 áƒ‘ატიაშვილი ელბერდი
7 áƒ˜áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ დავითი
8 áƒ›áƒ˜áƒ áƒáƒ¢áƒáƒ«áƒ” ლევანი
9 áƒšáƒáƒ›áƒ˜áƒ«áƒ” მარინა
10 áƒ™áƒáƒžáƒáƒœáƒáƒ«áƒ” დავითი
11 áƒ–ანგალაძე მარინა
12 áƒ™áƒáƒ™áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ გია
13 áƒ•áƒ”შაპიძე შოთა
14 áƒ¢áƒ˜áƒ”ლიძე ზურაბი
15 áƒŸáƒáƒ áƒ“ანია ოთარი
16 áƒ¡áƒ£áƒ áƒ’ულაძე გია
17 áƒ áƒáƒ›áƒ˜áƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ კონსტანტინე
18 áƒ¦áƒ•áƒ˜áƒœáƒ”ფაძე გელა
19 áƒáƒœáƒáƒœáƒ˜áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ გულაბერი
20 áƒ¥áƒáƒ“აგიძე ლამარა
21 áƒªáƒ”რცვაძე ნინო
22 áƒ¨áƒáƒ áƒ˜áƒ¤áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ ბორისი
23 áƒ¨áƒáƒ áƒ˜áƒ¤áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ მაია
24 áƒ›áƒ­áƒ”დლიშვილი ირაკლი
25 áƒ¦áƒ£áƒ¦áƒ£áƒœáƒ˜áƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ ციური
26 áƒšáƒáƒšáƒ˜áƒáƒœáƒ˜ ნინო
27 áƒ¦áƒ£áƒ¦áƒ£áƒœáƒ˜áƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ ემზარი
28 áƒ¯áƒáƒœáƒ’იშერაშვილი ზურაბი
29 áƒ¯áƒáƒœáƒ’იშერაშვილი ვენერა
30 áƒ£áƒ áƒ—ქმელიძე თენგიზი
31 áƒ›áƒ®áƒáƒ¢áƒ áƒ˜áƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ ბეჟანი
32 áƒªáƒ£áƒªáƒ¥áƒ˜áƒ áƒ˜áƒ«áƒ” ჯემალი
33 áƒŸáƒ¦áƒ”ნტი დავითი
34 áƒ”ხვაია ნუგზარი
35 áƒ™áƒáƒ áƒáƒ®áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ გიორგი
36 áƒ’ელიაშვილი მიხეილი
37 áƒ™áƒ”ვლიშვილი გიორგი
38 áƒ›áƒáƒ¢áƒ˜áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ ილია
39 áƒ¦áƒáƒ áƒ¯áƒáƒ›áƒ”ლაძე ოთარი
40 áƒ­áƒ˜áƒ­áƒ˜áƒœáƒáƒ«áƒ” დავითი
41 áƒªáƒ£áƒªáƒ¥áƒ˜áƒ áƒ˜áƒ«áƒ” ტრისტანი
42 áƒ¯áƒáƒœáƒ’ავაძე ნინო
43 áƒ–ანგალაძე მანანა
44 áƒ–ანგალაძე სოსო
45 áƒšáƒáƒ›áƒ—აძე იამზე
46 áƒ©áƒáƒ©áƒáƒœáƒ˜áƒ«áƒ” თამარი
47 áƒ©áƒáƒ©áƒáƒœáƒ˜áƒ«áƒ” ნინო
48 áƒ’ოდერძიშვილი ქეთევანი
49 áƒ’ოჩაშვილი ზაზა
50 áƒ®áƒ£áƒ áƒªáƒ˜áƒ«áƒ” ქეთო.


პოლიტიკური გაერთიანება "საქართველოს სპორტსმენთა კავშირი”- #6

1 áƒ©áƒ®áƒáƒ˜áƒ«áƒ” გოჩა
2 áƒ›áƒáƒ©áƒáƒ˜áƒ«áƒ” ედიშერ
3 áƒ™áƒáƒ áƒ¦áƒáƒšáƒ˜áƒ«áƒ” ოთარი
4 áƒáƒ áƒ•áƒ”ლაძე ირაკლი
5 áƒ¤áƒ˜áƒ áƒªáƒ®áƒáƒšáƒáƒ•áƒ გიორგი
6 áƒ‘არათაშვილი ლევანი
7 áƒ™áƒáƒ™áƒ˜áƒšáƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ ნუკრი
8 áƒ•áƒáƒ¡áƒáƒ«áƒ” გურამი
9 áƒœáƒ”ბულიშვილი ლაშა
10 áƒ“აუშვილი დავითი
11 áƒ›áƒ­áƒ”დლიძე ელგუჯა
12 áƒ›áƒáƒ­áƒáƒ áƒáƒ¨áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ გიორგი
13 áƒ¯áƒáƒ®áƒ£áƒ იურა
14 áƒšáƒ”თოდიანი გრიგოლი
15 áƒ’ურგუჩიანი გოჩა
16 
17 
18 
19 áƒ›áƒáƒ›áƒáƒ áƒ“აშვილი მამუკა
20 áƒ‘ურჯალიანი მარინა
21 áƒ›áƒ”გრელი ნინო
22 áƒ‘ურჯალიანი ნესტან
23 áƒ¡áƒ•áƒáƒœáƒ˜áƒ«áƒ” მარინა
24 áƒ§áƒ•áƒ˜áƒ áƒ˜áƒšáƒ˜áƒáƒœáƒ˜ ეკატერინე
25 áƒ’უვავა გიორგი
26 áƒ›áƒáƒœáƒ“არია თენგიზი
27 
28 áƒ®áƒ”ცურიანი ნური
29 áƒ¥áƒáƒ›áƒ”თიანი კობა
30 áƒ™áƒáƒžáƒáƒšáƒ˜áƒáƒœáƒ˜ კახაბერი
31 áƒ©áƒáƒ™áƒ•áƒ”ტაძე იზა
32 áƒ—ვარაძე სოსო
33 áƒ¡áƒ˜áƒšáƒáƒ’აძე გია
34 áƒ“ეკანოიძე ლალი
35 
36 áƒ“ეკანოიძე მერაბი
37 áƒšáƒáƒ›áƒ˜áƒœáƒáƒ«áƒ” მერაბ
38 áƒ‘ზიკაძე ლაშა
39 áƒšáƒáƒ›áƒ˜áƒœáƒáƒ«áƒ” ნარგიაზა
40 
41 
42 áƒ¢áƒ§áƒáƒ‘ლაძე როზეტა
43 áƒáƒ¤áƒ®áƒáƒ«áƒ” თეიმურაზ
44 áƒ¢áƒ§áƒáƒ‘ლაძე მალხაზ
45 áƒ áƒáƒ’იმოვი მარად
46 áƒ“ეკანოიძე მურმან
48 
49 áƒ¥áƒáƒœáƒ—არია რამაზ
50 áƒ£áƒ–არაშვილი ლარისა.

 

Civil.Ge © 2001-2021